DMU Forretningssystem
Kurser
Navn Beskrivelse Tilmeldingsfrist Startdato Pris  Underviser
Tidtager - AMB Grundlæggende tidstagning – EMC program, AMB/MyLaps udstyr og opsætning (incl X2), Orbit 4.5 og Orbit 5 – herunder: Opsætning af løb og grupper og heats ”Demo” løb med simulator softwaren Resultat beregning og formidling Livestreaming/skærme til mekaniker, medhjælpere og publikum. Hvis muligt, må deltagere gerne medbringe egen pc. 12.01.2020 23:59 18.01.2020 150 kr.  Kristian Lang
Klubtræner 1 Underviser: Lars J. Arnum Uddannelsens opbygning Strukturen på KT1-uddannelsen ser ud som følger: • E-learning – fire kurser gennemføres hjemmefra. De er tilgængelige i januar måned 2020. • Kursusdag i Kolding – her er der mødepligt i 6000 Kolding lørdag d. 25. januar 2019 kl. 9-18. • Praktisk undervisning med landstræner – en weekend i foråret, som planlægges og udmeldes så snart løbskalender er på plads. De fire e-learningkurser er ”Idrætsskader – nej tak”, ”Børn og unges udvikling”, ”Træningslære” og ”Trænerrollen” – dvs. samme emner, som der traditionelt er blevet undervist i på KT1 i form af klasseværelsesundervisning. Kursusdagen følger op og går i dybden med emnerne. Når jeres kursister er blevet tilmeldt uddannelsen, vil de få tilsendt en mail fra DIF med information om login til DIFs e-learningplatform. Alle fire e-learningkurser skal være afsluttet før kursusdagen d. 25/1. 30.11.2019 23:59 25.01.2020 4.000 kr.  Jesper Søe Bergmann
Klublydmåler Uddannelsesmål: At instruere official’en i korrekt udføring af klubbens egenkontrol målinger, til dokumentation af overholdelse af de grænser som er specificeret i banens miljø godkendelse. At gøre official’en i stand til at rådgive baneejeren omkring korrekt dokumentation og opfølgning på de i miljø godkendelsen specificerede grænser for lyd. Efter at have gennemgået kurset, vil official’en kunne varetage banens egenkontrol måling ved træning og løb. 26.11.2019 23:59 30.11.2019 150 kr.  Morten Tingleff
Klublydmåler Uddannelsesmål: At instruere official’en i korrekt udføring af klubbens egenkontrol målinger, til dokumentation af overholdelse af de grænser som er specificeret i banens miljø godkendelse. At gøre official’en i stand til at rådgive baneejeren omkring korrekt dokumentation og opfølgning på de i miljø godkendelsen specificerede grænser for lyd. Efter at have gennemgået kurset, vil official’en kunne varetage banens egenkontrol måling ved træning og løb. 19.11.2019 23:59 23.11.2019 150 kr.  Morten Tingleff
MX + RR Stævneleder- og Dommerkursus Stævneleder- og dommerkursus i motocross og road racing. Første del af undervisningen er fælles for alle - herefter fortsætter undervisningen for dem, der skal uddannes til MX-dommere. Kurset afholdes i Kolding. Prisen er inkl. materialer og forplejning. 12.11.2019 23:59 17.11.2019 300 kr.  Martin Holm Jensen